Ditt

personvern

 er vår prioritet...

Personvernerklæring

Generelt...


Vi bryr oss om å gi deg verktøy og informasjon for å administrere og beskytte personvernet ditt på nett. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å informere deg om hvilken informasjon denne nettsiden samler inn, hvem som kan motta den informasjonen, hva vi kan gjøre med informasjonen og hvor lenge vi oppbevarer den. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å gjøre disse retningslinjene så tydelige som mulig, kan du gjerne kontakte oss hvis du har ytterligere spørsmål.

Innsamlet informasjon...


Innsamlet informasjon: Dine personopplysninger samles kun inn gjennom kontaktskjemaene våre. Denne nettsiden har for øyeblikket ingen applikasjoner eller programmer som samler informasjon fra datamaskinen din uten ditt samtykke. Brukere er pålagt å gi oss kontaktinformasjon (f.eks. navn og e-postadresse) og demografisk informasjon (f.eks. postnummer). Visse opplysninger, for eksempel e-postadressen din, samles inn for å bekrefte identiteten din og for bruk i registrene våre. Informasjon som samles inn på denne nettsiden lagres kun i våre registre så lenge det er nødvendig for å yte forespurte tjenester til våre medlemmer.

Din informasjon


Din informasjon: Vi vil ikke gi ut informasjon du sender inn på nettstedet vårt til noen tredjeparter unntatt i samsvar med en forespørsel fra et rettshåndhevelsesbyrå. Under ingen omstendigheter vil ditt navn, e-post, telefonnummer eller adresse bli solgt til eller gitt til andre parter. Vi vil aldri med vilje selge, lease eller leie ut noen av din eller din bedrifts personlig identifiserbare informasjon til noen tredjepart.

Oppsummering:..


 Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller praksisen på dette nettstedet, vennligst kontakt oss.

Har du noen spørsmål..

Føl deg fri til å snakke med oss  - vi snakker gjerne med deg!