Startliste oppsettet for spilledagen...

Under ser du hva som er opptatte og hva som er ledig. Når du skal booke, sjekker du først om tiden du vil starte er ledig - skulle den tiden være tatt, ja da må du gå for plan B. Det vil si å ta en av de tidene som fortsatt er ledig. Når tiden er bestemt, da booker du og merker av for om du vil kjøre eller gå!

Påmeldingen stenger på Søndags kveld før spilledagen kl. 21.00.


Hvis du avbestiller etter dette tidspunktet er du ansvarlig for greenfeen!!


Sjekk alltid startsiden / listen på onsdags kveld etter kl 20:00 for når du starter..

Booking er ÅPEN! Legg deg

inn for spill 6 Oktober samt 20 Oktober og 3 November!

Spilledato: 6 Oktober Kl.: 13:00

Booking starter: NÅ!

Booking stenger: Mandag 2/10 Kl. 21:00

Spilleformat: Stableford

Antall spillere: 36

Klasser: Damer & Herrer

Vi spiller på

Tid

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G


1

13:00

Gunnar Hagen

25,9

B

Arve Ustgård

19,2

B

Arne Fagervold

22,6

G

Kjell Engh

18,7

G

2

13:09

Olav Wærstad

19,2

B

Nina Fjellstad

23,8

B

Arild Akerø

22,6

B

Tor-M. Borgen

16,6

B

3

13:18

Einar Sandvik

21,2

B

Gunnar Barmen

16,4

B

Carl G Lutken

25,6

B

Magne Andersen

10,0

B

4

13:27

Joar Byrkjedal

24,1

B

Reidar Wiggen

17,1

B

Arne Solum

25,3

B

Andres Sleveland

21,9

B

5

13:36

Jan O Granvang

20,5

G

Geir Åsheim

20,0

G

0,0

B

Vegard Karlsen

1 1,6

B

6

13:45

Ole M Haraldsen

23,6

G

Egil Borge

22,1

G

Tønis Sormul

18,7

G

Gunnar Berg

32,1

G7

13:54

Magne Andersen

10,0

B

0,0

B

0,0

B

0,0

B8

14:03

Anette Jorung

34,4

B

Vigdis Aserud

34,5

B

Toril Borgen

27,6

B

Margareth Frøiland

35,4

B

Spilledato: 20 Oktober Kl.:13:10

Booking starter: NÅ!

Booking stenger: Søndag 16/10 Kl. 21:00

Spilleformat: Stableford

Antall spillere: 36

Klasser: Damer & Herrer


Vi spiller på

Tid

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G


1

13:00

Gunnar Hagen

25,6

B

Arve Ustgård

19,2

B

Arne Kirkerud

22,7

B

Kjell Solbakken

33,6

B

2

13:09

Ole M Haraldsen

26,3

G

Anders Sleveland

21,5

B

Hans Ø Slettebø

29,4

G

Tor O Bråthen

27,7

B

3

13:18

Gunnar Berg

32,1

G

Geir Åsheim

19,9

G

Joar Byrkjedal

24,0

B

Tor M. Borgen

16,6

B

4

13:27

Einar Sandvik

21,3

B

Vegard Karlsen

1 1,6

B

Olav Wærstad

19,8

B

Nina Fjellstad

23,8

B

5

13:36

Jens Furmyr

36,0

B

Reidar Wiggen

6

13:45
7

13:54


8

14:03

Anette Jorung

34,4

G

Toril Borgen

27,4

B

Bente Slungaard

36,0

G
Spilledato: 3 November Kl.:11:40

Booking starter: NÅ!

Booking stenger: Søndag 2/11 Kl. 21:00

Spilleformat: Stableford

Antall spillere: 36

Klasser: Damer & Herrer


Vi spiller på

Tid

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G

Navn

Hcp

B/G


1

11:40

Gunnar Hagen

25,6

B

Arve Ustgård

19,2

B

Øystein Aartun

14,8

B

Øystein Aartun

14,6

B

2

11:49

Tor O Bråthen

27,7

G

Hans Smettebø

29,4

G

29,4

GB

3

11:58

Jens Furmyr

36,0

B

Rudi Syversen

8,2

B

Arne Brendlien

1 1, 5

B

Dan Are Falarud

1 1, 1

B

4

12:07

Arne Kirkerud


B

Einar Sandvik

21,3

G

Tor O Bråthen

27,7

GB

5

12:16

6

12:257

12:348

12:42

Anette Jorung

34,4

G

Bente Slungaard

36,0

G

36,0

G
   6/10  Kl. 13:00  - 36 Plasser      20/10  Kl. 13:10  - 36 Plasser    3/11 Kl. 11:40 - 36 Plasser


                                               KOMMER FOR BOOKING SENERE                                                        


                                       17/11   Kl. 11:40 - 36 Plasser            1/12  Kl. 11:40  - 36 Plasser         08/12  Kl. - 36 Plasser 

     

                                                                                Nytt- års Golf:   30/12         -        28 Plasser